Πράσινο φως από την ΑΡΧΗ


Μία εβδομάδα πριν ο υπουργός Οικονομικών είχε πει μιλώντας στην Βουλή οτι ακόμα και αν η Αρχή Προστασίας ΔΕΝ δώσει το πράσινο φως εκείνος θα δώσει στην δημοσιότητα τα ονόματα μεγαλοφοροφυγάδων


Ή κάτι ήξερε, ή στην Αρχή αποφάσισαν να σπάσουν τα ταμπού και να πουν το ναι.

Ετσι, με αυτή την κίνηση μένει τώρα στο υπουργείο Οικονομικών να αναρτήσει ακόμα και αύριο την λίστα στο διαδίκτυο.

Με γνωμοδότηση 19 σελίδων τα μέλη της Αρχής χαρακτηρίζουν συνταγματικά ανεκτό το μέτρο της δημοσιοποίησης των ονομάτων όσων χρωστούν στο δημόσιο περισσότερα από 150.000 ευρώ.

Αναφέρουν χαρακτηριστικά πώς το κρίνουν «ως καταρχήν πρόσφορο για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών προς το Κράτος, σε εποχή ιδιαίτερα δυσμενούς πορείας των δημοσίων οικονομικών».

Η Αρχή όμως, θέτει και συγκεκριμένους περιορισμούς- κόκκινες γραμμές, ώστε να διασφαλιστούν και οι πολίτες πριν δουν τα ονόματά τους αναρτημένα στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα θέτει τους εξής όρους:

- Η δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά οφειλές από φόρους, δασμούς και λοιπά βάρη, για τα οποία οι Έλληνες πολίτες υποχρεούνται εκ του Συντάγματος να συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.

- Θα πρέπει να υπάρχει οριστικοποίηση της φορολογικής ενοχής, η οποία επέρχεται είτε με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής κατά της πράξης καταλογισμού φόρου, είτε με την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης σχετικά με την ύπαρξη και το ύψος της οφειλής.

- Θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση του εκάστοτε ενδιαφερόμενου οφειλέτη για την επικείμενη δημοσιοποίηση και να του χορηγηθεί προθεσμία, τουλάχιστον 15 ημερων, για να προβεί στην τακτοποίηση της οφειλής τους.

- Θα πρέπει να ταυτοποιείται επαρκώς ο αναφερόμενος οφειλέτης, με τη δημοσιοποίηση του επωνύμου του, του ονόματός του, του ΑΦΜ του και του ονόματος του πατέρα του, αποκλειομένης της χρήσης άλλου προσδιοριστικού της ταυτότητάς του στοιχείο.

H Αρχη έκρινε ότι δεν πρέπει να δημοσιεύονται:

- Ονόματα οφειλετών χρεών που είναι ανεπίδεκτα είπραξης.
- Στοιχεία ανηλίκων οφειλετών.
- Στοιχεία αποβιωσάντων οφειλετών.