Αν δεν μπορείς σήκω φύγε - Μην τυραννάς τον Ελληνικό Λαό

Σήκω φύγε αφού δεν μπορείς