Η ζωή το 2004...η ζωή το τώρα

http://3.bp.blogspot.com/_aQw2lKEK5CM/TIhnsS-jOMI/AAAAAAAAciE/SCXiH8DHOAQ/s1600/lefta.jpg
Η ΕΣΕΕ επισημαίνει ότι η επιστροφή της οικονομίας μας στα μεγέθη του 2004 φαντάζει παραμύθι, αφού τότε η ανάπτυξη ήταν στο +4,9% όταν σήμερα είναι -5,5%,
ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν 7,5% του ΑΕΠ, το Δημόσιο χρέος στο 98,6% του ΑΕΠ, δηλαδή στα 201,2 δισ. ευρώ και η ανεργία στο 10,3%. Σήμερα, το 2011 το έλλειμμα ανέρχεται στο 9,5%, το χρέος στο 157% του ΑΕΠ, δηλαδή στα 358,3 δισ. ευρώ, ενώ η στατιστική ανεργία είναι στο 17% και η πραγματική κοντά στο 20%.


Η περίπτωση να γυρίσουμε στα επίπεδα διαβίωσης του 2004, με εξαίρεση τους μισθούς, είναι τόσο εφικτή όσο και η περίπτωση να ξανακάνουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στην Ελλάδα, εκτός βέβαια εάν μιλάμε για «ολυμπιακό ρεκόρ κουρέματος».

Οι μεταβολές στην οικονομία και την ζωή μας από το 2004 μέχρι σήμερα, παρατίθενται στον παρακάτω αναλυτικό πίνακα βασικών μεγεθών και μεταβολών μεταξύ του 2004 και του 2010, αλλά και του 2004 με τις προβλέψεις για το 2011.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2004 – 2011 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ

2004

2010
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011 (σύμφωνα με τις ετήσιες μεταβολές στο Προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2012)


ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2004 - 2010


ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2004- 2011
179.963.000.000
223.495.000.000
220.319.000.000
24,2%
22,4%
Τελική καταναλωτική δαπάνη
157.079.000.000
206.030.000.000

31,2%

Ιδιωτική κατανάλωση
124.664.000.000
158.539.000.000
148.709.758.200
27,2%
19,3%
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
40.483.000.000
46.326.000.000

48.132.196.250
14,4%
18,9%
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
58.803.000.000
65.625.000.000

61.490.640.050
11,6%
4,6%
Φόροι επί των προϊόντων
20.847.000.000
24.646.000.000

18,2%

ΔΤΚ
2,9%
4,7%
2,8%
62,0%
-0,4%
Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου
41.202.000.000
36.765.000.000

32.022.315.000
-12,1%
-22,3%
Απασχόληση
4.133.155
4.338.625
4.156.027
4,9%
0,6%
Ανεργία
10,5%
12,5%
15,2%
21,4%
49%
Βασικός Μισθός (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)
540,66/560,12
751,39
751,39
39,0%
34,2%
Βασικός Μισθός Σ.Σ.Ε.Ε.
594,34/615,74
846,24
846,24
42,4%
37,4%
ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ