Πρώτα θα πληρώνουμε και μετά θα ταλαιπωρούμαστε να τα πάρουμε πίσω

Έρχεται το 'χαράτσι' μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ
Ταλαιπωρία περιμένει όσους επιδιώξουν αν εξαιρεθούν από το ειδικό τέλος ακινήτων όταν εφαρμοστούν όλα αυτά που αναφέρει εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών
Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί λογαριασμός Δ.Ε.Η. ή εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος με ειδικό ενώ το ακίνητο απαλλάσσεται θα συμβούν τα εξής::

Το ειδικό τέλος καταβάλλεται μαζί με το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και στη συνέχεια ο κύριος ή ο επικαρπωτής του ακινήτου υποβάλει αίτηση επιστροφής του τέλους στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του, προσκομίζοντας και τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Αν ο δικαιούχος εξαίρεσης δεν έστειλε το περίφημο sms στο 54160 έως τις 2 Οκτωβρίου, τότε θα πληρώσει την πρώτη δόση του ενιαίου τέλους ακινήτων. Ακόμα κι αν εξαιρείται της καταβολής του. Του δίνεται, όμως, δεύτερη ευκαιρία να αποστείλει εκπρόθεσμα sms μέχρι τις 30 Νοεμβρίου κι εφόσον η αίτησή του γίνει αποδεκτή θα ληφθεί υπόψη στον αμέσως επόμενο λογαριασμό που θα εκδώσει η ΔΕΗ. Τυχόν επιπλέον ποσό που θα έχει καταβληθεί για το τέλος θα συμψηφιστεί στους επόμενους λογαριασμούς της ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές.

Οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, απαλλαγή ή μειωμένο τέλος δικαιούνται:

* Το μειωμένο τέλος 0,50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επιβάλλεται σε πολύτεκνους με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ, ολικώς τυφλούς και πρόσωπα με κινητική αναπηρία άνω του 80%.

* Απαλλάσσονται πλήρως από το τέλος οι μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους προσφερόμενης εργασίας του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας ή του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων ή τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και άνεργοι που επιδοτήθηκαν λόγω τακτικής επιδότησης κατά τουλάχιστον έξι μήνες από τους 12 που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Η απαλλαγή ισχύει εφόσον το οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος, δηλαδή το 2010, για το τέλος που πληρώνουμε φέτος, είναι μέχρι 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.

*Τόσο το μειωμένο τέλος όσο και η απαλλαγή για τους ανέργους ισχύουν υπό τρεις προϋποθέσεις: η αξία της ακίνητης περιουσίας του υπόχρεου βάσει της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων του 2008 να είναι μέχρι 150.000 ευρώ, με προσαύξηση 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί, το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο, βρίσκεται σε ζώνη με τιμή μέχρι 3.000 ευρώ και η επιφάνεια της κατοικίας να είναι μέχρι 120 τ.μ. με προσαύξηση 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο παιδί και μέχρι τα 200 τ.μ.