Μαθητές στον πόλεμο χωρίς όπλα

Στον πόλεμο χωρίς όπλα στέλνει η κυβέρνηση τους μαθητές της Γ' λυκείου, οι οποίοι ετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές χωρίς να έχουν φτάσει ακόμα τα βιβλία μαθημάτων κατεύθυνσης

Σύμφωνα με χθεσινή ενημέρωση του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, από τα βιβλία της Γ' Λυκείου σε έλλειψη είναι τα Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης, η Φυσική Θετικής Κατεύθυνσης, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο παραγωγής, τα Λατινικά και οι Αρχές Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, τίτλος ο οποίος ανατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε «ανάδοχο υψηλών επιδόσεων ώστε να παραδοθεί άμεσα».

Σε έλλειψη, όπως δημοσιεύει σήμερα ο «Ελεύθερος Τύπος»,  βρίσκονται επίσης δύο τίτλοι γενικής παιδείας που έχουν χαρακτηριστεί σημαντικοί, τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και τα Μαθηματικά- Στοιχεία Στατιστικής, δεύτερο μάθημα βαρύτητας για το 5ο επιστημονικό πεδίο και δεύτερο σε δημοφιλία μάθημα επιλογής μεταξύ των υποψήφιων όλων των κατευθύνσεων.

Παρόμοια είναι η εικόνα και για τη Β' Λυκείου. Δεν υπάρχει ακόμη κάλυψη σε τίτλους που εντάσσονται στη διαδικασία των Πανελλαδικών, όπως Λατινικά και Αρχές Φιλοσοφίας, αλλά και σε σημαντικούς τίτλους γενικής παιδείας, όπως Άλγεβρα, Έκφραση - Έκθεση και Βιολογία.

Σύμφωνα με τον ΟΕΔΒ, το συνολικό ποσοστό πλήρωσης των αναγκών βρίσκεται σήμερα στο 42%. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους σημαντικούς τίτλους είναι 55%.