4,61%, από 4,56% το επιτόκιο για τα έντοκα

Το ελληνικό δημόσιο άντλησε 1,625 δισ. ευρώ από την έκδοση εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας,
ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,61%, από 4,56% στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 3,580 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,86 φορές.