Γιώργος Χατζηϊωάννου [Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων Π.Ο.ΑΣ.Υ] Εκτός πραγματικότητας , οι ισχυρισμοί της Κυβέρνησης για μείωση κατά 40% των συντάξεων μας!

Θα περίμενε κανείς από μια Κυβέρνηση,  ειδικά την περίοδο αυτή να συμπεριφέρεται με περισσότερη προσοχή σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους ένστολους
και να μην ακυρώνουν – προκειμένου να περάσει μια ρύθμιση καθαρά εισπρακτικού χαρακτήρα – όλα όσα έχουν δηλώσει και είναι αποτυπωμένα τόσο  στις εισηγητικές εκθέσεις των Νομοσχεδίων, όσο και στα ίδια τα Νομοσχέδια που αυτή η Κυβέρνηση ψήφισε και αναφέρομαι στις «αναγνωρισμένες ιδιαιτερότητες και τη φύση του επαγγέλματος των Στρατιωτικών και Αστυνομικών και εν γένει των ένστολων».


Ιδιαιτερότητες που έχουν αποτυπωθεί και στην περσινή «μεγάλη αλλαγή του ασφαλιστικού Νόμου» και που υποτίθεται μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση γίνεται προκειμένου η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος μια Χώρας να αντέξει τουλάχιστον για τα επόμενα τριάντα(30) η σαράντα (40) χρόνια και όχι ανάλογα κατά πως βολεύει κάθε έξι (6) μήνες η ένα (1) χρόνο να ανατρέπουμε θεμελιώδη ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά δικαιώματα των ένστολων προκειμένου να «μπαλώσουμε τρύπες» λόγω της ανικανότητας του Κράτους να αποφέρει έσοδα από την φοροδιαφυγή την εισφοροδιαφυγή και την παραοικονομία

Πως αλλιώς θα μπορούσε κανείς να  αξιολογήσει την επίπλαστη επιχειρηματολογία της  Κυβέρνησης  προκειμένου να περάσει η ρύθμιση μείωσης κατά 40% πάνω από τα χίλια (1.000) ευρώ των συντάξεων των ένστολων που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα - με Νόμο αυτής της Κυβέρνησης -  αλλά έφυγαν με αίτηση τους, έχοντας συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) χρόνια υπηρεσίας πραγματικά η μαζί με την μάχιμη πενταετία η τα διπλά χρόνια λόγω της επικινδυνότητας του επαγγέλματος.

Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς πως όλα τα χρόνια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας  οι αστυνομικοί εργάζονταν  έξι (6) ημέρες την εβδομάδα , αργίες ,Σαββατοκύριακα, νυχτερινή εργασία ,εργασία πέραν του ωραρίου (οχτάωρο), και να ισχυρίζεται – παραδέχεται σήμερα η πολιτεία ότι μας είχε  «ανασφαλίστους» , μα πως αφού μας γινόταν κρατήσεις 25% για την πέρα του πενθημέρου εργασία άρα έχουμε πληρώσει τις εισφορές μας – αυτό είναι το σωστό – και όχι όταν «εδέησε» η Πολιτεία να αναγνώριση την πενταετία αυτή ως μάχιμη μόλις πέρσι απαίτησε και την   καταβολή των εισφορών για την αποζημίωση των σαράντα έξι (46) ευρώ  της πέραν του πενθημέρου εργασίας , δηλαδή στην ουσία διπλοπληρώνουν οι αστυνομικοί τις εισφορές αυτές. Η αφού μιλάμε για ευνομούμενη Πολιτεία και Κράτος Δικαίου δεν έπραξε ως  όφειλε  να έχει εφαρμόσει την Εργατική Νομοθεσία και να μην αμφισβητείτε ούτε η ίδια αλλά ούτε και τα θεμελιώδη δικαιώματα των αστυνομικών  .

-Η αλήθεια είναι ότι όταν δουλεύουμε είκοσι πέντε χρονιά (25) επί έξι (6) ημέρες την εβδομάδα με μια (1) ημερήσια ανάπαυση  έχουμε συμπληρωμένα τριάντα (30) και πλέον χρόνια εργασίας!!!!!, όταν δουλεύουμε τριάντα (30) χρόνια έχουμε συμπληρωμένα τριάντα έξι (36) χρόνια δουλειάς!!!!   

-Η αλήθεια είναι  πως η νυχτερινή εργασία , η εργασία κατά τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα δεν αναπληρώνεται από καμία άλλη ημέρα ανάπαυσης( Οδηγία Ε.Ε για το ωράριο εργασίας).

-Η αλήθεια είναι πως οι Αστυνομικοί σύμφωνα με ευρωπαϊκές μελέτες έχουν προσδόκιμο όριο ζωής λόγω της φύσης της εργασίας τους κατά πολύ μικρότερο (περίπου εξήντα εννέα (69) χρόνια ζωής) από τον Μ.Ο των άλλων πολιτών!!!!
Και επομένως λαμβάνουν σύνταξη πολύ λιγότερα χρόνια από όσα έχουν πληρωμένες εισφορές!!!!!

-Η αλήθεια ότι την ήμερα υποβολής μια αίτησης συνταξιοδότησης από έναν αστυνομικό , αυτός ήξερε και  πόση σύνταξη θα πάρει και πόσο εφάπαξ, με ποιο δικαίωμα εσείς του στερείται «το εμπράγματο περιουσιακό δικαίωμα του» πάνω στην σύνταξη του, όπως είναι νομολογιακά παραδεκτό!!!!

-Η αλήθεια   είναι πως η κατά την άποψη σας «πρόωρη απόφαση συνταξιοδότησης ενός αστυνομικού  - στρατιωτικού» δεν οφείλεται γιατί θέλει να δουλέψει αλλού, αλλά για να μπορεί να αφιερώσει στην οικογένεια του όσο χρόνο της στέρησε  με τα άστατα ωράρια και ευρισκόμενος μακριά τους.
- Η αλήθεια είναι ότι οι προβληματικές συνθήκες εργασίας – ανώμαλο ωράριο, αργίες , υπερεργασία κτλ- έχουν οδηγήσει στις πρώτες θέσεις σε διαζύγια τους αστυνομικούς
-Η αλήθεια   είναι πως ο οργανισμός ενός αστυνομικού  με εικοσιπέντε (25) έτη υπηρεσίας ,σύμφωνα με μελέτες  για να επανέλθει στην φυσιολογική του λειτουργία σωματικά και ψυχικά χρειάζεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια!!!!
 
Θέτεται το ερώτημα    «για πόσα χρόνια  ένας ένστολος θα λαμβάνει σύνταξη όταν συνταξιοδοτείται σαράντα πέντε (45) η πενήντα (50) ετών» και ισχυρίζεστε ότι « δεν μπορεί να λαμβάνει σύνταξη για περισσότερα χρόνια ,από όσα χρόνια κατέβαλε εισφορές».Αλήθεια  ένας βουλευτής με δύο (2) θητείες , οχτώ (8) χρόνια «εργασίας» για πόσα χρόνια θα λαμβάνει σύνταξη από το Δημόσιο και πόσες είναι οι εισφορές που έχει  καταβάλει!!!!!
 
Τι μήνυμα  στέλνει η Κυβέρνηση  ότι νομοθετεί ανάλογα με την περίσταση , ανάλογα με την αδυναμία σας να αυξήσετε τα έσοδα του Κράτους, ανάλογα με την αδυναμία  σας να «τσιμπήσετε» τους  «έχοντες και κατέχοντες», αυτούς που επί χρόνια απομυζούν τους φόρους του κοσμάκη τράπεζες, βιομήχανοι, προμηθευτές του Δημοσίου , κατασκευαστικές εταιρίες ,ΜΜΕ και απευθύνεστε μονίμως και με ευκολία στα καθημερινά υποζύγια στους «εύκολους στόχους» , τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους!!!!!!   
 
Δεχτήκαμε και πληρώσαμε μια και δύο φορές προκειμένου να ξεφύγει η Χώρα μας από το «χείλος» της καταστροφής από πατριωτισμό και αίσθηση καθήκοντος – με κίνδυνο σε πολλές των περιπτώσεων να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε σε ανηλλειμένες οικονομικές υποχρεώσεις μας – να πληρώσουμε για μια κρίση στην οποία ο βαθμός συνευθύνης μας ήταν μηδαμινός. Αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν είμαστε διατιθέμενοι μα πληρώνουμε πάντα οι ίδιοι και οι ίδιοι.

Καλούμε  την Κυβέρνηση, έστω και την τελευταία στιγμή να αποσύρει τη επαίσχυντη αυτή ρύθμιση , δείχνοντας εμπράκτως την αναγνώριση σας, στις ιδιαιτερότητες και την φύση   του επαγγέλματος των Αστυνομικών ,των ένστολων. Γιατί εμείς τουλάχιστον δουλέψαμε και δουλεύουμε και αυτό φαίνεται καθημερινά.

Γιώργος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων Π.Ο.ΑΣ.Υ
Μέλος Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας Eurocop
Email: geo.hatzioannou@gmail.com