Από 1 Νοεμβρίου κλείνουν και πάλι τα Τέμπη

Κλείνουν και πάλι τα Τέμπη, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης.
Οι εργασίες θα γίνουν στο σημείο οποίο όπου προκλήθηκε η κατολίσθηση το Δεκέμβριο του 2009, και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας Ιταλός αρχιμηχανικός. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει ως εξής:

- Στις 1, 3, 7, 9 και 11 Νοεμβρίου, για δύο ώρες, από τις 06:00 έως τις 08:00.

- Από 14 Νοεμβρίου στις 06:00 έως 25 Νοεμβρίου στις 20:00.

- Από 26 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου, από τις 06:00 έως τις 08:00.

Οι παρακαμπτήριοι δρόμοι θα ανακοινωθούν από την αστυνομία.